Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

28 stycznia 2023 r. Imieniny obchodzą: Walery, Radomir, Karol

  NAJŚWIĘTSZA MARYJO PANNO WNIEBOWZIĘTA - MÓDL SIĘ ZA NAMI ...    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Hbr 11,1-2.8-19); (Łk 1,69-70.71-72.74-75); Aklamacja (Hbr 4,12)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PIELGRZYMKA PIESZA
Zaproszenie na Pielgrzymkę
ABC Pielgrzyma
 
GALERIA ZDJĘĆ
CECYLIA 2017
Radio Maryja
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
 
FILMY VIDEO
2013 rok. Wyjście Pielgrzymów do Saktuarium w Leśnej Podlaskiej - 25 sierpień
2013 rok. Pierwsza rocznica sprowadzenia relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
2012 rok. Przyjęcie relikwi Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa
2012 rok. Przedstawienie w dniu wprowadzenia relikwii Bł. Ks. Jerzego do naszej świątyni
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU GŁÓWNE
STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
INTENCJE MSZALNE NA AKTUALNY TYDZIEŃ
Dane kontaktowe
Informacje o parafii
Krótka historia parafii
Porządek nabożeństw
Obecni Duszpasterze
Pracownicy kościelni
Siostry Niepokalanki
Kościół wewnątrz - Zdjęcia
Kaplica boczna - Zdjęcia
Relikwie Ks. Jerzego - Zdjęcia
 
I Komunia Św. 2023
Ważne i bieżące informacje
Materiały do nauki
 
BIERZMOWANIE 2023
Informacje dla kandydatów do bierzmowania kl. VIII
Materiały do nauki
 
KANCELARIA PARAFII
GODZINY OTWARCIA
Informacje dotyczące pogrzebu katolickiego
Formalności związane z zawarciem sakramentalnego małżeństwa
 
PORADNIA RODZINNA
Katolicka Poradnia Rodzinna
Doradca życia rodzinnego
Terminy Kursów Przedmałżeńskich organizowanych w naszym mieście
 
WSPÓLNOTY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Koła Żywego Różańca
Ministranci
Lektorzy
Domowy Kościół
Duchowa Adopcja
Czciciele Bożego Miłosierdzia
Schola Dziecięca
Chór Parafialny
Zespół Charytatywny
 
SŁUŻBA LITURGICZNA
FILMY INSTRUKTAŻOWE DLA MINISTRANTÓW
Modlitwy Służby Liturgicznej
Wskazania dla LSO
Zasady Ministranta
Historia Ministrantów
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Ważne! Wskazania odnośnie udzielania sakramentów
Chrzest
terminy katechez
dla rodziców i chrzestnych
Eucharystia
Pokuta i pojednanie
Bierzmowanie
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
NOWENNA DO MBNP
Zaproszenie na Nowenny
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Historia Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Szczegółowy Opis Obrazu
Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 
SIOSTRY NIEPOKALANKI
Początki Domu Sióstr Niepokalanek w Białej Podlaskiej
 
CIEKAWE LINKI
ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES w Białej Podlaskiej
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOMUNALNIK w Białej Podlaskiej
PARAFIA CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO
BIALSKA PARAFIA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
BIALSKA PARAFIA BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA
KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
PARAFIA W ORTELU KRÓLEWSKIM
PARAFIA W KODNIU - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
PARAFIA W LEŚNEJ PODLASKIEJ - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
PARAFIA W PRATULINIE - SANKTUARIUM MĘCZENNIKÓW PODLASKICH
Diecezja Siedlecka
Wyższe Seminarium Duchowne
Katolickie Radio Podlasie
Podlaskie Echo Katolickie
Duszpasterstwo Akademickie w Białej Podlaskiej
Caritas Diecezji Siedleckiej
Misericordia Caritas - Biała Podlaska
Piesza Pielgrzymka Podlaska
Droga Neokatechumenalna
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Domowy Kościół - Biała Podlaska
Nasz Dziennik
Tygodnik Niedziela
Tygodnik Gość Niedzielny
Tygodnik Powszechny
Portal Wiara
Portal Kapłani
Episkopat
EKAI
Strona Radia Watykańskiego
Liturgia Godzin
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Internetowa Księgarnia Religijna w Białej Podlaskiej
Dzieło Biblijne - Słowo Boże
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR. 3 w Białej Podlaskiej
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR. 4 w Białej Podlaskiej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 3 w Białej Podlaskiej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 5 w Białej Podlaskiej
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Białej Podlaskiej
URZĄD MIASTA w Białej Podlaskiej
URZĄD PRACY w Białej Podlaskiej
 
 
 
Materiały do nauki
 
 

 

 

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania!

Poniżej przedstawione są wymagania z zakresu wiedzy religijnej. Są to podstawy naszej wiary – osoba bierzmowana powinna je znać, by mężnie je wyznawać, według nich żyć oraz umieć ich bronić.

 

 1. PACIERZ

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…, dziesięć przykazań Bożych, dwa przykazania miłości, pięć przykazań kościelnych, główne prawdy wiary, siedem sakramentów świętych, pięć warunków sakramentu pokuty, uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała, siedem grzechów głównych, trzy cnoty boskie, cztery cnoty główne, akry wiary, nadziei, miłości i żalu, ostateczne rzeczy człowieka, modlitwa do anioła stróża.

 

Pytania obowiązujące z wiedzy katechizmowej:

 1. DARY I OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Dary Ducha Świętego:

 1. Dar mądrości – pomaga postrzegać świat tak, jak widzi go Pan Bóg;
 2. Dar rozumu – pomaga rozumieć prawdy wiary potrzebne do zbawienia;
 3. Dar rady – pomaga właściwie ocenić co jest dobre a co złe;
 4. Dar męstwa - daje siłę do wyznawania wiary i życia zgodnie z nią mimo przeciwności;
 5. Dar umiejętności - pomaga poznać Boga i Jego plan wobec każdego człowieka;
 6. Dar pobożności – pomaga nawiązać synowską relację z Bogiem i trwać w niej;
 7. Dar bojaźni Bożej – pomaga powierzyć się wszechmocy i opatrzności Boga;

Owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość – owoce Ducha Świętego są następstwem życia w przyjaźni i bliskości z Panem Bogiem. Po nich możemy poznać, że jesteśmy blisko Boga.

 

 1. PYTANIA KATECHIZMOWE
 1. Czym jest wiara? Wiara to uznanie istnienia Boga i innych prawd objawionych. Jest to także zaufanie Panu Bogu, że chce mojego dobra – wiecznego szczęścia.
 2. Jakie są najważniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej? Najważniejszą prawdą jest to, że Bóg stał się człowiekiem oraz umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – czyli po to, byśmy nie umierali na wieki na skutek naszych grzechów.
 3. Co to jest Pismo Święte? Pismo Święte jest księgą natchnioną przez Boga, spisaną przez wybranych przez Niego ludzi. Zawiera wszystkie prawdy potrzebne człowiekowi do zbawienia.
 4. Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? Oznacza to, że Bóg stworzył świat i człowieka. To właśnie Jezus nauczył nas zwracać się do Boga „Ojcze”.
 5. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus to Syn Boży, który stał się człowiekiem przychodząc na ziemię przez narodzenie z Maryi. Chrystus to greckie określenie słowa „Mesjasz” – czyli zbawiciel namaszczony (posłany) przez Boga.
 6. Kim jest Duch Święty? Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej – nie jest tylko siłą i mocą, ale osobą – kimś równym Ojcu i Synowi, kto uświęca i prowadzi wierzących ku niebu.
 7. Kim jest człowiek? Jest najdoskonalszym stworzeniem Boga. Ma rozum, wolną wolę i duszę nieśmiertelną, dlatego mówimy, że jest stworzony jako podobny Bogu (na obraz i podobieństwo Boga).
 8. Dlaczego Jezus założył Kościół? Kościół został założony przez Jezusa, by Słowo Boże było głoszone przez wszystkie wieki, a ludzie mogli posilać się Ciałem Chrystusa w pielgrzymce do nieba.
 9. Co to są sakramenty? Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. Udzielając sakramentów wykonuje się pewne gesty, mówi się określone słowa, co jest znakiem działania Boga.
 10. Co to jest chrzest? Jest to sakrament, w którym Bóg odpuszcza grzech pierworodny i inne grzechy przed chrztem popełnione. Chrzest włącza człowieka do Kościoła.
 11. Co to jest Eucharystia? To sakrament, w którym Jezus ofiaruje samego siebie za nas i obdarza ludzi swoim Ciałem i Krwią jako pokarmem dającym życie wieczne.
 12. Co to jest Bierzmowanie? Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka, by mężnie wyznawał wiarę, bronił jej i według niej żył.
 13. Jak łączy się wiara z przykazaniami i sakramentami? Wiara poucza nas o tym, co jest dobre, a co jest złe. Sakramenty dają siłę duchową, by wybierać to co jest prawdziwie dobre, czyli zgodne z wolą Boga.
 14. Co to jest sumienie? Sumienie to wewnętrzny głos w człowieku, który wzywa do czynienia dobra i unikania zła. Brak walki z grzechem sprawia, że sumienie staje się z czasem skrzywione i nie reaguje na zło.
 15. Co to jest grzech? Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Odrzucając przykazania człowiek odrzuca Boga i Jego miłość.
 16. Co to jest grzech śmiertelny? Jest to w pełni świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań w bardzo ważnej sprawie. Sprawia, że człowiek traci łaskę uświęcającą i całkowicie odrzuca Boga.
 17. Co to jest grzech powszedni? Jest to przekroczenie przykazań w lekkiej sprawie lub zły uczynek wykonany nie do końca świadomie czy niedobrowolnie.
 18. O czym uczą nas przykazania Boże? Przykazania Boże pouczają nas o naszych obowiązkach wobec Boga, aby zawsze miał należne miejsce w naszym życiu oraz mówią nam co jest dobre a co złe w relacjach z bliźnimi.
 19. O czym uczą nas przykazania kościelne? Przykazania kościelne wskazują nam, jak korzystać z łaski, która przez posługę Kościoła prowadzi nas do zbawienia.
 20. Kto ustanowił sakrament pokuty i pojednania? Sakrament ten ustanowił Pan Jezus mówiąc do Apostołów: „Daję wam władzę odpuszczania grzechów. Komu odpuścicie są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane”.
 21. Co jest potrzebne do dobrej spowiedzi? Potrzebne jest właściwe przygotowanie:
  wykonanie dobrego rachunku sumienia,

  żałowanie za grzechy, czyli uznanie swoich win i krzywd wyrządzonych innym,
  chęć poprawy, czyli pomyślenie nad sposobem walki ze swoimi grzechami,
  szczera spowiedź, czyli wyznanie swoich grzechów, bez zatajania,
  zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu, czyli próba naprawienia szkód, które powstały przez nasze grzechy.
 22. Co to jest modlitwa? Modlitwa to wzniesienie myśli ku Bogu – poświęcenie czasu na rozmyślanie o Bogu, Słowie Bożym, czynach Jezusa. Myślenie o Bogu może przerodzić się w duchową rozmowę z Nim.

 

 

 
     

Proboszcz: Ks. Kanonik Andrzej Biernat; Admin - Webmaster: Ks. Grzegorz Kozłowicz

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR